• 89
  • 29 min

Przez lata biura konstrukcyjne „dozbrajały” się w nowe rozwiązania do projektowania klasy CAD 3D oraz sprzęt komputerowy. Nowe rozwiązania to oczywiście wiele korzyści i usprawnień dla pracy zespołów, ale należy również pamiętać o tym, że wraz z wprowadzaniem nowych narzędzi powinien się również zmienić sposób zarządzania dokumentacją.


W tym odcinku poruszam takie zagadnienia jak:

  1. Zarządzanie dokumentacją projektową w biurach konstrukcyjnych i firmach produkcyjnych,
  2. Co to jest system PDM,
  3. Bezpieczeństwo danych,
  4. Jakie firmy potrzebują systemu klasy PDM,
  5. Wdrożenie systemu PDM

Zapraszam!

Krzysiek

Obejrzyj ten odcinek na Youtube